Biyopsi Nedir

Biyopsi şüpheli bölgeden tıbbi cihazlar ve iğneler yardımı ile doku örneği alınarak patolojik incelemeye yollanması işlemidir. Biyopsi; mammografi,ultrason, tomografi ve  MR gibi radyolojik tanı cihazları ile görüntülenip şüpheli görülen alanın gerçekten hastalıklı olup olmadığını anlamak ve kesin tanı konulabilmesi için yapılan bir uygulamadır. Radyolojik görüntüleme sonrasında şüpheli alanın veya dokunun içerisinde kanser hücresi bulundurup bulundurmadığını anlamak ve belgelemek için yapılan bu  tıbbi işlem  dışında tanıyı kesinleştiren ve belgeleyen başka bir teşhis yöntemi yoktur. Mammografi,  ultarasonografisi, tomografi  ve  MRI gibi radyolojik incelemeler ile ancak hastalıklı bölgeyi görüntülemek, hastalık hakkında fikir sahibi olmak ve biyopsi kararı vermek mümkündür. Kati ve kesin tanı her zaman biyopsi neticesi ile belirlenmektedir.

Meme Biyopsisi

Meme hastalıklarının önlenmesinde en büyük etken elbetteki bireyin kendisidir, dünyada çok sık görünen meme kanseri bayanlar için büyük bir tehlike oluşturmakla birlikte, erken teşhis ve tedavi edildiğinde risk faktörü neredeyse tamamen ortadan kalkabilektedir.

Bu nedenle her bayanın kendi meme muayenesini elle kontrol yöntemi ile ilk kendilerinin yapması, şüpheli durumlarda en kısa zamanda konusunda uzman bir meme hekimine muayene olmaları gerekmektedir. Muayene bulguları pozitif çıkan hasta adaylarına tanı koymak için kullanılan en etkili yöntem günümüz şartlarında ultrason + mammografi ve son zamanlarda kullanılmaya başlanan meme MR ile şüpheli alanın görüntülenmesidir. 

Radyolojik görüntüleme sonuçları  ve muayene  bulguları pozitif çıkan hasta adayının ve hastayı kontrolu altında tutan hekimin,  hastalıktan %100 emin olunması ve uygulanacak tedavi yöntemini belirlenebilmesi adına  yapılması gerekli olan çok önemli bir işlemdir ''Meme Biyopsisi''

Meme biyopsisi daha önce tespit edilmiş olan kitleye ultrason eşliğinde ince bir iğne ile girilerek kitleden küçük parçalar halinde hücre alınması işlemidir. Alınan parça ve hücreler, patolojiye gönderilerek mikroskop altında değerlendirilir, kitle içerisindeki hücrelerin iyi yada kötü huylu olduğununun değerlendirmesi yapılarak roporlanır.

Meme biyopsisi, meme kanseri tanısı konulmasında doğruluk oranı en yüksek teşhis yöntemidir. Bu nedenle meme kanseri şüphesi olan hastaların mutlak suretle kesin  ve doğru teşhis için meme biyopsisi yaptırması önerilir.

Troid Biyopsisi

 Tiroid bezi,boyunun orta kısmında adem elması denilen sert çıkıntının hemen altında, dar bir doku bandı ile birbirine bağlanarak boyunun her iki kısmında bir kelebek görüntüsü oluşturan , T3 ve T4 adı verilen hormonları salgılayarak vücuttaki metobolik düzenin sağlanmasını, kollesterol düzeyi, kalp atım hızı, vücut ağırlığını kas gücünü, hafıza fonksiyonlarını, cilt yapısını ve birçok fonksiyonu ayarlayıp dengeleyen bir özelliğe sahip çok önemli bir hormonal denge merkezidir.

Nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı troid bezi içerisinde oluşan yumru şeklindeki yapılara ''Troid Nodülü'' adı verilmektedir. Troid nodüllerinin çogunluğu herhangi bir ciddi tehlike oluşturmazken yaklaşık 20 nodülden 1 inde troid kanseri olarak adlandırılan hastalık tespit edilmektedir. 

Troid'de bulunan nodüller genellikle Ultrason yardımı ile tespit edilir, görüntülenir, tam olarak bulunduğu yer, boyut hakkında radyoloji birimlerince raporlanır. Ancak bu işlem nodüllerin zararsız mı yoksa zararlı mı olduğu hakkında kesin ve net bir fikir veremez. 

İşte tam bu noktada Troid biyopsisi dediğimiz işlemden yardım alınarak, kesin tanı konulabilir.

Ultrason ile tespit edilen nodüle yine ultrason klavuzluğunda ince bir iğne ile küçük bir parça alınarak, hücrelerin incelenmesi amacı ile patolojiye gönderilir. Çıkan netice nodül içerisinde zararlı kanser hücresi varmı yokmu bunu kesin bir şekilde belirterek işlem sonuçlanır.

Troid biyopsisi ''Troid kanseridir'' yada ''Troid kanseri değildir'' tanısı konulabilmesi için %100 yapılması gerekli  olan bir teşhis yontemidir.